6 Ekim 2012 Cumartesi

Yapay Sinir Ağları Metodu İle Kalıp İşlerinde Bir Verimlilik ve Adam-Saat Tahmini Modeli


Yapay Sinir Ağları Metodu İle Kalıp İşlerinde Bir Verimlilik ve Adam-Saat Tahmini Modeli

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ - Eylül 2009
Murat SÖNMEZ

Özet :

1980’li yılların başından itibaren mühendislikte artarak uygulama alanı bulan
yapay sinir ağları yöntemi, temelinde insan beyninin çalışma ilkelerini taklit
ederek çalışan bir problem çözümleme yöntemidir. Yöntemin en önemli özelliği
gerçek veriler ile kurulan modelin eğitilmesi ve eğitilmiş olan modelin yeni
veriler için sonuç üretebilmesidir. Bu bağlamda kurulan model sürekli olarak
yeni veriler ile sürekli kendini yenileyebilmesidir. Diğer bir deyişle model
sürekli öğrenerek kendini geliştirebilmektedir. Bu çalışmada, bina türü
projelerde kaba yapı maliyetleri içerisinde önemli yer tutan kalıp işlerine ait
adam-saat ve verimlilik değerlerinin sağlıklı tahmini amacıyla yapay sinir ağları
yöntemi ile bir karar destek sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaçla
çalışmanın ilk aşamasında bir yapay sinir ağı oluşturulmuştur. Bu aşamanın en
önemli kısmı girdi ve çıktı değişkenlerinin tespitidir. İkinci aşamada
oluşturulan bu ağ elde mevcut bulunan üstyapı projelerine ait kalıp puantajları
eğitilmiştir. Üçüncü ve son aşamada ise modelin sağlıklı çalışıp çalışmadığı
farklı projelerden elde edilen veriler ile test edilmiştir.

FannTool Hakkında ;

...
Çalışmada Fanntool 1.0 versiyonlu yazılım kullanılmıştır. Windows tabanlı
ve açık kodlu çalışan bir yazılımdır. Ayrıca diğer işletim sistemleri içinde
versiyonları (Linux, Dos v.s) mevcuttur.
...
Analizler ve testler sırasında program üzerinde oluşan değerler bir .log dosyası ile kayıt altına alınabiliyor. Programın çalışma parametreleri, komutları ve bunun gibi diğer özellikleri açık kod sayesinde kullanıcıların da görebileceği şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca program üzerinde yukarıdaki bölümlerde anlatılan çeşitli fonksiyonlar ve bunların değişik versiyonları mevcuttur. Bu  fonksiyonlardan herhangi birisi seçilip kolayca analiz yapılabilir. Yine program dahilinde normalizasyon işlemi gerçekleştirilebilir. Fanntool kullanıcıların ihtiyacına göre en iyi öğrenme algoritmasını ve transfer fonksiyolarını kendi içersindeki bir analiz yöntemi ile belirleyebilmektedir.

...

0 yorum:

Yorum Gönder