6 Ekim 2012 Cumartesi

Yapay Sinir Agları Yöntemi le Kalıp slerinde Bir Adam-Saat Tahmini ModeliSÖNMEZ, M., DİKMEN, S.Ü., (2009),
“Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Kalıp İşlerinde Bir Adam-Saat Tahmini Modeli”,
İMO, 5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi, 22-23 Ekim 2009, Eskişehir.

Özet:

Yapay sinir ağları, temelinde insan beyninin çalışma ilkelerini taklit ederek çalışan problem
çözümleme yöntemidir. Yöntemin en önemli özelliği gerçek veriler ile kurulan modelin
eğitilmesi ve eğitilmiş olan modelin yeni veriler için sonuç üretebilmesidir. Model sürekli
öğrenerek kendini geliştirebilmektedir. Bu çalışmada, bina türü projelerde kaba yapı
maliyetleri içerisinde önemli yer tutan kalıp işlerine ait adam-saat ve verimlilik değerlerinin
sağlıklı tahmini amacıyla bir karar destek sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. Çalışmanın
ilk aşamasında bir yapay sinir ağı oluşturulmuştur. İkinci aşamada oluşturulan bu ağ elde
mevcut bulunan üstyapı projelerine ait kalıp puantajları eğitilmiştir. Son aşamada ise model
farklı projelerden elde edilen veriler ile test edilmiştir.

0 yorum:

Yorum Gönder